affärsnytta och strategi för biologisk mångfald

Går det att förena affärsnytta och schyssta förhållningssätt till biologisk mångfald?

Våra samarbeten går ut på att skapa affärsnytta utifrån de utmaningar som rör naturkapitalet och vår planets hela existens. Ecogains vertikala arbetssätt gör oss lika hemmastadda i strategiska frågor på ledningsnivå, som i marknära lösningar i fält.

Genom att kroka arm med oss kan du bygga ett schysst förhållningssätt till naturen, med positiva effekter både för varumärkeskapitalet och naturkapitalet.

Våra metoder och verktyg

Ett nära, strategiskt samarbete med Ecogain ska skydda dina affärer, minska dina risker och öka samhällets acceptans för din verksamhet. I förlängningen skapar ett ansvarsfullt förhållningssätt till naturen konkurrensfördelar och ett starkare, mera attraktivt varumärke.

 

Kortfattat om våra metoder inom Affärsnytta biologisk mångfald:


 

Nulägesanalys med åtgärdsplan

Kontaktperson Anders Enetjärn
Exempel på uppdrag: Fortum

Ecogain tar tempen på ditt företags förhållande till naturkapitalet.

Varje verksamhet påverkar naturkapitalet och ekosystemen. Vilken omfattning har ditt företags påverkan och vilka risker leder det till? Finns det kostnadseffektiva sätt att göra en positiv skillnad? Vi analyserar och föreslår prioriterade åtgärder. Du får i din tur koll på och kan hantera dina mest prioriterade risker och utmaningar.

 
 

Web-43.jpg

Strategier för hållbar markanvändning

Kontaktperson Tove Hägglund
Exempel på uppdrag: LKAB

En strategi som bygger både hållbara affärer och ett starkt naturkapital.

Med utgångspunkt i ditt företags affär stöttar vi er i det strategiska arbetet för användningen av mark och naturkapital idag, imorgon och i framtiden.

 
 

Business@Biodiversity Sweden

Kontaktperson Sara Carlsén

Företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden

Det växande nätverket Business@Biodiversity Sweden sätter fingret på brännande aktuella frågor: Vilka är motiven för företagen att adressera biologisk mångfald i affärsmodellen? Och hur kan det gå till i praktiken? Några av de riktigt stora aktörerna, som Boliden, Jämtkraft, LKAB, Swerock och Vattenfall, är redan medlemmar och vi välkomnar fler. Ta del av best practice, dela kunskap och erfarenheter och lägg grunden för morgondagens hållbara samhälle.

 
 

tropical-greens-3392323_1920.jpg

Kommunikation, content, illustration & grafisk form

Kontaktperson Lisa Kejving

Varför inte låta en art som du bryr dig om stödja företagets varumärke?

Vi på Ecogain tycker att kompetens och kommunikation är två delar av samman mynt. En duktig pedagog är en duktig kommunikatör, och vice versa. Ecogains egen inhousebyrå inom språk och grafik stärker din kommunikation och tar fram vetenskapligt underbyggt content. Vi kan också ta fram en strategi för hur du slår mynt av ditt företags arbete med naturfrågorna ur ett kommunikations-perspektiv; stärker employment branding och når ut med budskapen till er omvärld.

 

Utbildning och omvärldsbevakning

Stärk dina kunskaper och höj din medvetandenivå.

Ecogain ligger ständigt med örat mot rälsen vad det gäller händelser inom naturvård, ekologi och hållbart företagande. Prenumerera på vår kunskaps- och omvärldsbevakning, eller bygg din kompetens i vår nationella utbildningsplattform.