Kundanpassade utbildningar för just din organisation

Kurser, workshops, seminarier, studieresor, exkursioner och föreläsningar – Ecogain har bredden och djupet. Vi är ensamma om att koppla ihop juridik och ekologi. Genuina kunskaper om naturkapital, ekosystem, samhällsplanering matchas med tillämpningen i miljöjuridiken. Det skapar trygghet och får dig att fatta rätt beslut i rätt tid. 

anmälan

Kundanpassade kurser