Miljökvalitetsnormer för vatten, för dig som arbetar med samhällsplanering

Datum: 27 november 2019

Den här heldagsutbildningen ger dig praktisk kunskap om hur du konkret och effektivt kan arbeta med miljökvalitetsnormerna för vatten i samhällsplanering.

Vi ser gärna att ni är flera kollegor från samma organisation på våra utbildningar – väl hemma blir arbetet då lättare att driva. Vi ger följande rabatter:

  • två personer från samma organisation: 10 % rabatt för den andra deltagaren

  • tre personer eller fler från samma organisation: 10 % rabatt för de första två deltagarna, därefter 15 % rabatt per anmäld deltagare.

anmälan

Intresserad av enklare, webb-baserad version.