Artskydd – praxis och praktisk tillämpning i tillstånds- och tillsynsärenden

Datum: 11 februari 2020

Den här heldagsutbildningen ger dig en verklig förståelse för vad artskyddet innebär, vad praxis är idag och hur det praktiskt kan hanteras.

Vi ser gärna att ni är flera kollegor från samma organisation på våra utbildningar – väl hemma blir arbetet då lättare att driva. Vi ger följande rabatter:

  • två personer från samma organisation: 10 % rabatt för den andra deltagaren

  • tre personer eller fler från samma organisation: 10 % rabatt för de första två deltagarna, därefter 15 % rabatt per anmäld deltagare.

anmälan

Intresserad av enklare, webb-baserad version.