Grundutbildning Biologisk mångfald och naturkapital

Datum: 30 januari 2020

Den här kursen hjälper er lösa utmaningarna gällande biologisk mångfald. Med avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och aktuell miljölagstiftning stärker vi er förståelse för det svenska naturvårdssystemet.

Vi ser gärna att ni är flera kollegor från samma organisation på våra utbildningar – väl hemma blir arbetet då lättare att driva. Vi ger följande rabatter:

  • två personer från samma organisation: 10 % rabatt för den andra deltagaren

  • tre personer eller fler från samma organisation: 10 % rabatt för de första två deltagarna, därefter 15 % rabatt per anmäld deltagare.

anmälan

Intresserad av enklare, webb-baserad version.