Gröna poäng i miljöcertifieringen

Ikea2.jpg
 


Ecogain fick uppdraget att verifiera de ekologiska delarna av BREEAM inför IKEA:s planering av nya kontorsbyggnader i Älmhult.

De ekologiska delarna handlar om markanvändning och ekologi. Exploatörer som tidigt i planeringsprocessen överväger aspekter inom markanvändning och ekologi kan med små insatser göra verklig skillnad för biologisk mångfald och därmed få flera gröna poäng i certifieringen.

För IKEA blir slutresultatet en klassning enligt BREEAM. Dessutom visar certifieringen på ett ansvarstagande som företaget kan använda för att behålla och stärka sitt gröna varumärke.

Kontakt på Ecogain: Ida Pettersson

TJÄNSTEOMRÅDE: ÅTERSKAPA NATURKAPITAL

BREEAM-certifiering 

Ann Linderoth