En första temperaturmätare

Fortum.png

KLARÄLVEN Nulägesanalys OCH ÅTGÄRDER

Fortum är ett ledande energibolag med verksamhet i 10 länder.

Fortums vision ”För en renare värld” speglar företagets ambition att driva förändringen mot ett utsläppsfritt energisystem och med ett kontinuerligt fokus på resurseffektivitet.

Eftersom Fortum äger stora markytor vid sina anläggningar ställde sig bolaget frågan om det finns sätt att ansvarsfullt förvalta all den marken? Den ligger ju bara där vid sidan om själva huvudverksamheten.

Ecogains fick uppdraget att göra en första expertanalys kring åtta kraftverksdammar i Klarälvens nedre lopp. Analysen fokuserade på förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald

Lösningen tog fasta på att konkret visa hur Fortum kan förändra skötseln av sina markytor kring vattenkraftverken, allt från gräsmattor till skogsmiljöer. Ecogains förslag betyder konkreta lösningar på marken som kommer att göra skillnad. Fortum kommer att öka den biologiska mångfalden kring sina anläggningar. Allt i överensstämmelse med FN:s globala mijömål.

Kontakt på Ecogain: Cajsa Björkén

 

AKTUELLA TJÄNSTER:

Nulägesanalys med åtgärdsplan

Ann Linderoth