Ekosystemtjänstanalys

 

en tydlig bild banar väg för rätt åtgärder redan från början

Genom att samla in en mängd data kan vi kartlägga, analysera och visualiseraa vilka ekosystemtjänster som genereras i ett område. Processen är indelad i flera steg och kan genomföras i ett eller flera delprojekt.

Resultatet av processen bidrar till beslutsunderlag som uppmärksammar vilka värden som påverkas och hur det är möjligt att minska den negativa påverkan som projektet medför. I underlaget redovisar vi och belyser förslag på lösningar som kan öka värdet av de genererade ekosystemtjänsterna i det aktuella området.

Du får en visualiserad kunskap om vilka värden, kopplade till ekosystemtjänster, som finns i ett område och som påverkas av projektet. Du får även rekommendationer om hur den negativa påverkan kan minskas och hur värdet av ekosystemtjänsterna kan öka genom ditt projekt.


Exempel på uppdrag inom ekosystemtjänstanalys: