Expertis och juridik inom arter och natur

Behöver du expertstöd om en skyddad art, Natura 2000, vatten, miljökvalitetsnormer eller andra svåra frågor i skärningspunkten mellan natur och juridik?

Miljöjuristerna och ekologerna på Ecogain har svaret och kan guida dig till en lösning. Naturen är komplex. Nästan lika komplext är regelverket kring natur. Ecogain är ensamma om att kombinera riktigt tung kompetens inom ekologi med spetskompetens inom juridik. En kombination som ger dig trygghet och förutsägbarhet och som minskar dina risker.


Våra metoder och verktyg

I hundratals uppdrag och för många, många kunder har Ecogains ekologer, artexperter och jurister levererat kunskap och råd som mött samhällets krav. Oavsett om frågorna är komplexa eller du upplever kraven orimliga och obegripliga så kommer våra experter kunna visa dig den smidigaste vägen vidare. Vår ambition är att de ska skapa värde hos dig så fort de lyft luren och tar emot din fråga.

Resultatet är att makten över kunskapen hamnar hos dig. Vi vill att det ska ge dig trygghet och förutsägbarhet och att dina risker ska minimeras.

Kortfattat om våra metoder inom expertis och juridik:


 

Miljörättsligt stöd

Kontaktperson Johanna Ersborg
Exempel på uppdrag: LKAB

Ecogains miljörättsliga stöd lutar sig på många års erfarenhet.

Vår vardag är komplexa frågor inom miljörätt och samhällsplanering från offentlig förvaltning och näringsliv.

 
 

Artexpertis

Kontaktperson Sofia Lund
Exempel på uppdrag: LKAB

Bland Ecogains artexperter finns några av landets främsta.

Kroka arm med någon av dem för att äga en större del av kunskapen själv.

 
 

Artskyddsrådgivning

Kontaktperson Torbjörn Josefsson
Exempel på uppdrag: Arise

Den svenska artskyddsförordningen är komplex.

Det kan vara läge att tidigt ta ombord någon av Ecogains art- och miljörättsexperter.

 
 

Natura 2000-rådgivning

Kontaktperson Niklas Lindberg Alseryd
Exempel på uppdrag: LKAB

EU:s regelverk kring skyddad natur skapar många frågor om tillämpning.

Hos Ecogain finns expertisen och erfarenheten.

 
 

Riksintressen rådgivning

Kontaktperson Tryggve Sigurdson

Hur ska vi agera när olika riksintressen ställs mot varandra?

Ecogains experter reder ut förhållandena och skapar trygghet i processen.

 
 

Miljökvalitetsnormer rådgivning

Kontaktperson Andreas Karlberg

Miljökvalitetsnormer för vatten får allt större fokus för verksamheter och planer.

Men reglerna kan vara svåra att tillämpa i praktiken. Ecogains experter skapar klarhet.