GLOBALA MÅLEN

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Främst avser den internationella agendan att uppnå fyra stora mål till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

I vår roll som kunskapsledande aktör inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster har Ecogain valt att fokusera vårt arbete kring FN:s globala mål nr 13, 14 – och allra främst, mål nr 15.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan ambitionerna bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

 
fn-14.png
fn-15.png
 

En ny global överenskommelse

2020 kommer FN lansera en ny global överenskommelse om biologisk mångfald vid sitt partnermöte COP15 i Beijing, ett naturens Paris-avtal.

Redan idag tar ledande företag plats i raden av aktörer som förbereder en överenskommelse som ska göra skillnad på marken, för arterna, för hela biodiversiteten, och därmed för människan.

Våra tjänster och metoder stödjer våra kunder att prestera på topp samtidigt som vi gör dem till en del av den globala lösningen på några av jordens ödesfrågor.