DET HÄR ÄR ECOGAIN

 

Ända sedan den dagen då Anders Enetjärn bestämde sig för att starta eget, har organisationen stadigt vuxit sig starkare och och förgrenat sig över landet. Idag arbetar drygt ett fyrtiotal konsulter på Ecogain och nya kompetenser tillkommer successivt. Samtliga medarbetare i Ecogain-teamet har varierande specialistområden, men en gemensam drivkraft: att göra verklig skillnad för samhället och naturen. 

Närmare 20 års erfarenhet av att bygga schyssta förhållningssätt till naturen tillsammans med näringslivet har givit Ecogain anseende som ett av landets skarpaste kunskapsföretag inom ekologi, arter och ekosystem. Vi arbetar vertikalt, från strategi till utförande av direkta insatser på marken, vilket är ett helt unikt arbetssätt. 

Progressiva och lösningsorienterade

Vårt tankesätt handlar om utveckling och vi ser möjligheter i de mest komplexa problemställningar och utmaningar. Mod, engagemang, professionalitet och teamarbete är värderingar som kännetecknar vårt arbetssätt. Bland våra medarbetare finns en bred expertis, var och en med individuella kunskaper som spänner över ett stort antal områden. Inom ett flertal områden; bland annat ekologisk kompensation, ekologisk restaurering och artskydd, är vi ledande i landet.

VÅR OMVÄRLD

I vårt nätverk finns framtidsanalytiker som Kairos Future, som vi arbetar tillsammans med i projekt som handlar om omvärldsbevakning och framtidsscenarier. Vi samarbetar dessutom med ett flertal världsledande experter inom värdering av naturkapital och ekosystemtjänster.

Ecogains medarbetare är ofta anlitade som föreläsare och håller utbildningar inom ett flertal områden som rör människa och natur, miljörätt och framförallt ekologisk kompensation. Till skillnad från många större konsultbolag har vårt företag en rakt igenom grön profil.

Ecogain är rekommenderade som Technical Advisors för att applicera Natural Capital Protocol av organisationen Natural Capital Coalition.


Företagets styrelse:

Peter Renkel

VD för telekomföretaget Konftel. Styrelseledamot i Ecogain sedan 2016. Peter är entrepenör och företagare med ingenjörsbakgrund och internationell erfarenhet av IT- och telekombranschen.


Karin Andersson

Partner och seniorkonsult på Kairos Future. Styrelseledamot i Ecogain sedan 2017. Karin har mer än 20 års erfarenhet av omvärldsbaserat utvecklings- och ledningsarbete inom demokratiskt styrda företag och organisationer. 


Johan Kuylenstierna

Styrelseledamot i Ecogain sedan 2018. Johan är ett av de absolut starkaste svenska namnen inom natur- och miljöfrågor. Med sin bakgrund som naturgeograf och professor stärker Johan Kuylenstierna den vetenskapliga grunden för Ecogains arbete.


Anders Enetjärn, VD

Grundare av Ecogain (fd Enetjärn Natur). Anders har mer än 25 års erfarenhet av praktiska och strategiska lösningar i utmanande markanvändningsfrågor. Har ofta en rådgivande roll – både till ledningsgrupper i stora företag och till näringslivets branschorganisationer.


Information om företagets ledning, se Teamet

Kontakta oss gärna på så hjälper vi till på vårt huvudkontor

info@ecogain.se eller telefonnummer 010-405 90 00


Kvalitetspolicy och integritetspolicy

Ecogains kvalitetspolicy

Ecogains integritetspolicy


Vi samarbetar med följande organisationer:

EU Business and Biodiversity Platform (medlem)

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm


Natural Capital Coalition (stödmedlem)

https://naturalcapitalcoalition.org


Business@Biodiversity Sweden (vi faciliterar)

https://businessandbiodiversity.se


BBOP - Business and Biodiversity Offsets Programme (medlem)

http://bbop.forest-trends.org


Society for Ecological Restoration

https://www.ser.org


Svemin

https://www.svemin.se


Jernkontoret

https://www.jernkontoret.se


Artdatabanken (registrering av våra artfynd)

https://www.artdatabanken.se


BirdLife Sverige

http://birdlife.se


AktuellHållbarhet (samarbete utbildningar)

https://www.aktuellhallbarhet.se


Jämtkrafts miljöfond

https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/hallbarhet/miljo/jamtkrafts-miljofond/