Ta in naturen i din affärsplan

Vi har lösningar som skapar både affärsnytta och verklig hållbarhet på marken och i vattnet. Verksamheter med stora ekologiska fotavtryck är vår hemmaplan, där kan vi göra verkliga insatser.

Låt oss samarbeta för att omvandla dina risker och utmaningar till
affärsmöjligheter med positiva värden för naturen.


Vi ser näringslivet som en del av lösningen

Ecogains Nulägesanalys – biologisk mångfald med åtgärdsförslag – är första steget för ditt företag. Vår analys pekar ut de lägst hängande frukterna för att införliva schyssta förhållningssätt till naturen i affärsstrategin.

Kontaktperson Anders Enetjärn


Ecogains Grundutbildning om biologisk mångfald blir startpunkten för att både skydda företaget mot framtida risker och stärka företagets image inom ett växande hållbarhetsfält.

Kontaktperson Cajsa Björkén