Helhetsansvar miljöprövning

Går det att effektivisera processerna och minska riskerna i stora samhällsbyggnads- och exploateringsprojekt? 

Inom Ecogain anser vi det fullt möjligt. Vårt eget recept är att ta ett helhetsansvar, bygga på en vetenskaplig grund, hålla koll på rättspraxis och använda beprövade metoder. I takt med att våra erfarenheter vuxit har också vi också fyllt på vår verktygslåda för hållbar markanvändning och exploatering. 

VÅRA METODER OCH VERKTYG

Ecogain har tagit ett helhetsgrepp i hundratals uppdrag med komplexa utmaningar inom mark- och vattenanvändning. Resultatet har inneburit lämpliga lokaliseringar, framgångsrika projekt och en hållbar användning av mark och vatten. 

Här följer en komprimerad översikt av vår verktygslåda. I samma stund vi startar upp vårt samarbete, öppnas den på vid gavel.

KORTFATTAt OM VÅRA METODER INOM helhetsansvar miljöprövning:

 

 

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Kontaktperson: Karolina Adolphson
Exempel på uppdrag: Svenska kraftnät

Vi tar helhetsansvar, bygger värden i ditt projekt och minimerar påverkan på miljön.

Kvalificerad projektledning med starkt fokus på det väsentliga och en förmåga att förenkla det svåra, skapar lugn och trygghet i projekten. Vi vågar påstå att du kommer trivas med att samarbeta med Ecogains drivna och skickliga projektledare.

 
 

Utredning och inventering av natur och arter

Exempel på uppdrag: Cementa

Ecogains ekologer står med fötterna på jorden.

Vår kunskapsbas inom komplexa mark- och vattenfrågor, är både bred och djup. Den vilar tungt på en vetenskaplig och juridisk grund, som kommer minska friktionen i ditt företags kontakt med myndigheterna. Du sparar tid, adresserar relevanta risker och får en alltigenom effektiv process.

 

Ekosystemtjänster och sociala värden

Kontaktperson: Ida Pettersson

Varje komplext samhällsbyggnadsprojekt i naturen berör människor.

Ecogains analyser av sociala värden stärker acceptansen för ditt projekt hos berörda intressenter och det övriga samhället.

 
 

Web-60.jpg

Miljökoordinering

Kontaktperson Linda Olofsson
Exempel på uppdrag: OX2

Tillsammans hittar vi en väg framåt.

När ditt projekt når byggfasen finns Ecogain med på plats och tar ansvar för att alla åtaganden och villkor blir utförda och uppfyllda. Därigenom kan byggplanerna fortlöpa obehindrat, samtidigt som det stärker och skyddar dina affärsintressen och din verksamhet.

 
 

Uppföljningsstudier och kontrollprogram

Vi utför olika typer av uppföljnings- och kontrollprogram, där en eller flera aspekter följs upp under och efter en markexploatering.

Vår vetenskapliga plattform ger dig en trygg utgångspunkt i kontakten med omvärlden och myndigheterna .