TA TEMPEN PÅ DITT FÖRETAGS PÅVERKAN OCH se HUR RISKER KAN OMVANDLAS till möjligheter

Vill du skapa affärsnytta och bygga ett schysst förhållningssätt till naturen, med positiva effekter för ditt varumärke, din affär och vår planet? Tillsammans med dig som vill ta ansvar för jordens resurser skapar vi lösningar för en levande planet.

NU VAKNAR NÄRINGSLIVET

Vi ser att stora företag inom de mest resurskrävande branscherna ligger i framkant. Och det är just inom näringslivet vi hittar de starkaste krafterna för att växla om till ansvarsfulla affärsmodeller. När vi för bara några generationer tillbaka levde i en tro att jordens resurser var outtömliga, ökar nu medvetenheten om knappheten radikalt.

Ecogain har expertisen att kartlägga och värdera din verksamhets påverkan på naturkapital och biologisk mångfald. I vår nulägesanalys med åtgärdsplan bedömer vi väsentliga råvaror, produkter och geografiska områden i värdekedjan. Vi ger konkreta råd om hur ett ansvarsfullt förhållningssätt kan bli en naturlig del av ditt företags affärsstrategi. Tillsammans tar vi de första stegen mot att bygga en hållbar affärsmodell.