Ekologisk kompensation – i miljöprövning och samhällsutveckling

Datum: 10 april 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark och förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering.

Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • Vad ekologisk kompensation är och varför det är viktigt

  • Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation

  • Hur man arbetar med kompensation ur ett helhetsperspektiv enligt skadelindrandehierakin (det vill säga hur man stegvis arbetar med att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera)

  • Praktiska exempel på ekologisk kompensation i kommunal samhällsplanering

  • Praktiska exempel på ekologisk kompensation i miljöprövningsprocesser

  • Olika sätt att beräkna ekologisk kompensation

  • Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter

Ann Linderoth