Artskydd – praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden

ängshök.jpg

Datum: 9 april 2019
Tid: 09.00 –17.00
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Pris: 8 900 kr exkl moms (Lunch och fika ingår)

Skyddet för arter regleras i Sverige genom framförallt artskyddsförordningen.

Denna heldagsutbildning ger dig det senaste inom praktisk tillämpning av artskyddet utifrån dagens regler. Du får lära dig hur man konkret och ändamålsenligt bör genomföra utredningar om artskydd och bedömningar i till exempel tillstånds- eller tillsynsärenden.

Under förmiddagen fokuserar vi på att ge dig en gedigen kunskapsbas. På eftermiddagen omsätter vi teorin till det praktiska genomförandet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • Vilka regler som gäller för artskydd och den senaste praxisen

  • Vilket kunskapsunderlag som behövs i artskyddsärenden

  • När artskyddet involveras i olika tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering och vad man ska ta ställning till

  • Hur reglerna ska användas i enskilda prövningar eller tillsyn av verksamheter och i samhällsplaneringen

  • Hur man gör de biologiska bedömningarna av påverkan på en art

  • Vilket kunskapsunderlag som behövs i artskyddsärenden

  • Hur reglerna ska användas i enskilda prövningar eller tillsyn av verksamheter och i samhällsplaneringen

Ann Linderoth