Ekologisk kompensation – i miljöprövning och samhällsutveckling

Datum: 19 november 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Kairos Future, Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3, 111 64 Stockholm
Pris: 6 500 kr exkl. moms (lunch och fika ingår). Flera från samma organisation? Vi erbjuder mängdrabatt.
Kursledare: Johanna Ersborg (miljöjurist) och Åsa Granberg (ekolog)

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark och förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering.

Den här heldagsutbildningen ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • Vad ekologisk kompensation är och varför det är viktigt

  • Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation

  • Hur man arbetar med kompensation ur ett helhetsperspektiv enligt skadelindrandehierakin (det vill säga hur man stegvis arbetar med att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera)

  • Praktiska exempel på ekologisk kompensation i kommunal samhällsplanering

  • Praktiska exempel på ekologisk kompensation i miljöprövningsprocesser

  • Olika sätt att beräkna ekologisk kompensation

  • Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter).

program

Program för utbildningen är preliminärt och kan komma att ändras.

09.00 Välkomna!

09.15 Varför behövs ekologisk kompensation och vad är det?

10.15 Fika

10.30 Vad säger lagen?

11.20 När, var och varför genomförs ekologisk kompensation?

12.00 Lunch samt cirka 15 minuter walk-and-talk

13.15 Metoder och beräkningsmodeller

14.05 Praktiska exempel på kompensation

14.45 Workshop, inklusive fika

16.00 Framtidsspaningar

16.20 Presentation av workshop och gemensam diskussion

16.45 Utvärdering och avslutning

KURSLEDARE

Johanna Ersborg
Johanna Ersborg är miljöjurist och jobbar med ett brett spektrum av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor. Hon ser värdet av att förstå sakfrågorna – inte bara juridiken. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har tio års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bland annat regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

Åsa Granberg
Åsa är disputerad ekolog och en av de mest erfarna i Sverige när det gäller ekologisk kompensation. Hon har arbetat med ämnet, både praktiskt och på policynivå, ända sedan år 2011 då den första nationella konferensen om ekologisk kompensation anordnades i Umeå. Åsa har både erfarenhet av att arbeta med konkreta kompensationsplaner och kompensationsåtgärder i olika kontext, till exempel med olika lagkrav och i olika delar av landet, liksom av att samråda och rådgöra med tillståndsmyndigheter i frågor som rör ekologisk kompensation. Hon har även hjälpt Naturvårdsverket att ta fram underlagsmaterial till en praktisk handledning liksom fungerat som expertstöd i ekologisk kompensation åt BaneNor i Norge.