Grundutbildning biologisk mångfald och naturkapital

Datum: 22 oktober 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Region Västerbottens Stockholmskontor, Gamla Brogatan 19
Pris: 6 500 kr exkl. moms (lunch och fika ingår)
Kursledare: Cajsa Björkén

Naturkapitalet angår och påverkar alla i samhället. Ständiga rapporter om förluster av biologisk mångfald gör att påtryckningarna om att ha schyssta förhållningssätt till naturkapitalet ökar, både från lagstiftare, myndigheter, media och konsumenter.

Den här heldagsutbildningen hjälper er att förstå bakgrunden och hur ni kan lösa utmaningarna. Med avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och aktuell miljölagstiftning stärker vi er förståelse för det svenska naturvårdssystemet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar på exempelvis ett företag, en myndighet eller en kommun och vill öka din förståelse för hur ni inom er organisation kan lära er om och förbereda er inför en av vår tids största utmaningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • En introduktion till begreppet naturkapital och varför naturkapital är centralt i en hållbar markanvändning.

  • Aktuella lagkrav samt nationella och globala hållbarhetsmål.

  • Centrala begrepp som naturvärden, skyddad natur, artskydd, rödlistade arter, grön infrastruktur och ekosystemtjänster – och när och på vilket sätt de kan komma att bli aktuella i tillståndsprocesser och samhällsplanering.

  • Kunskap som vässar er som beställare när ni upphandlar inför exempelvis tillståndsansökningar.

  • Skadelindringshierarkin och verktyg för att öka ert naturkapital, bland annat praktiska naturvårdsåtgärder och ekologisk kompensation.

Program för utbildningen kommer att läggas upp här 5 månader innan utbildningen ges.

Utbildningsledare

Cajsa Björkén har arbetat som naturvårdskonsult på Ecogain sedan 2009. Hon är biolog i botten med många års fältarbete bakom sig. Cajsa har de ett stort intresse för frågor som rör metoder för att förhindra förlust av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturkapital. Hon kan på ett pedagogiskt sätt förklara varför alla organisationer måste börja integrera biologisk mångfald-frågor i det dagliga arbetat och guida genom den snåriga begreppsdjungeln. Cajsa har en god nationell och global omvärldsbevakning och kan med sin energi och kunskap motivera kursdeltagare till action. Hon är en efterfrågad föreläsare och utbildare och har flera års erfarenhet av att leda kurser och workshops om just naturkapitalfrågor.