LÖSNINGAR FÖR EN LEVANDE PLANET

Hur kan en naturälskare vilja jobba med företag som historiskt haft en stor miljöpåverkan? Borde inte det naturliga vara att ställa sig på bromsen? Vi tycker tvärtom. Vi ser näringslivet som en del av lösningen. Ecogain arbetar därför med hållbara lösningar för mark- och vattenanvändning för de aktörer som vill ta ansvar för jordens resurser.

Allas vår livsstil kräver mer och mer naturresurser och energi, samtidigt som tekniska innovationer spås vara framtiden. Men vi vet att de globala riskerna med förlust av biologisk mångfald (se World Economic Forums Global Risks Report 2019) inte enkelt kan lösas med teknik. Nya resurssnåla sätt att planera mark- och vattenanvändningen är avgörande för att minska det ekologiska fotavtrycket. Lösningar som bygger på djup kunskap, innovation och kreativitet. Först då skapas möjligheter som gynnar biologisk mångfald och en levande planet. 

Vi på Ecogain ser ingen annan väg än en utveckling som ger ömsesidig nytta för människan och naturen. De aktörer som väljer att gå i täten med ett ansvarstagande synsätt blir de som kommer att bygga morgondagens hållbara samhälle. De är våra samarbetspartners.

NU VAKNAR NÄRINGSLIVET

Vi ser att stora företag inom de mest resurskrävande branscherna ligger i framkant. Och det är inom de största bolagen vi hittar de starkaste krafterna för att växla om till ett ansvarstagande förhållningssätt. När vi för bara några generationer tillbaka levde i en tro att jordens resurser var outtömliga, ökar nu medvetenheten om knappheten radikalt. Allt fler företag inser att den enda vägen framåt är att tänka i nya banor. 

De som kommit till insikt ser ett starkt incitament att införliva ekologiskt ansvar som en naturlig del av företagets affärsmodell och hållbarhetsarbete. Om inte annat av ren självbevarelsedrift. Ifall naturresurserna sinar och ekosystemet slås ut, stannar produktionen.

GENERATIONSSKIFTE OCH ATTITYDSKIFTE

I vår allt mer transparenta värld ligger makten hos konsumenterna. Varumärken som inte håller måttet får allt tuffare att bygga lojalitet med sina kunder, rekrytera kompetens och skapa tillväxt. De aktörer som väljer att gå framåt och arbeta mot hållbara mål vinner stora fördelar i trovärdighet och stärkt varumärke.

För oss som arbetar med både samhällsutveckling och naturvård, är utmaningen att få verksamheter att expandera och utvecklas med ett schysst förhållningssätt till naturen. Den utmaningen driver oss och vårt företag framåt och får oss att se ljust på framtiden. I samarbete med de progressiva aktörerna i näringslivet kan vi skapa lösningar som inte står i vägen för utvecklingen, utan driver den framåt.


 
 

Anders Enetjärn, VD på Ecogain, om drivkraften att jobba på Ecogain.