Anders Enetjärn

 
Anders Enetjärn, VD.jpg

Anders är företagets vd. Han har mer än 25 års erfarenhet av praktiska och strategiska lösningar i utmanande markanvändningsfrågor, och har ofta en rådgivande roll – både till ledningsgrupper i stora företag och till näringslivets branschorganisationer. 

Våra kunder anlitar Anders för att bidra med lösningar och för att skapa trygghet i svåra situationer. Han hjälper kunder att bygga stolthet kring sina insatser och att stärka sitt varumärke med utgångspunkt i frågor om naturkapital och biologisk mångfald.

Anders har utvecklat verktyget ekologisk kompensation och applicerat det i en svensk kontext. Han är också initiativtagare till företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden, och grundare av Enetjärn Natur.

Anders är stationerad i Umeå.

anders.enetjarn@ecogain.se
Tel 010-405 90 01
Twitter: @andersenetjarn