Anders Granér

 
Anders.G.png

Anders är en senior konsult med bred expertis och mångårig erfarenhet av utredningar både på land och i vatten. Våra kunder anlitar Anders i komplexa uppdrag som kräver en helhetssyn på områdets naturmiljöer. I frågor som rör markanvändning och olika naturmiljöer skapar han lösningar med biologisk mångfald, natur, människor och en hållbar affär i fokus.

Anders fungerar ofta som katalysator vid utvecklingen av projekt, och han arbetar med allt från naturinventeringar och artskyddsutredningar till ekologisk kompensation och återställning och restaurering av olika naturmiljöer.

I grunden är Anders biolog från Umeå universitet med inriktning mot sötvattensekologi och botanik.

Anders är stationerad i Umeå.

anders.graner@ecogain.se
Tel 010-405 90 77