Andreas Karlberg

 
AndreasK.png

Andreas är konsult och expert på biologisk återställning av skadade vattendrag och våtmarker. Hans långa erfarenhet och gedigna kunskaper skapar trygghet i varje projekt, där hans förmåga att analysera och förstå vad projektet kräver resulterar i väl avvägda helhetslösningar.

Våra kunder anlitar Andreas som expertstöd i vattenutredningar och miljöbedömningar. Han genomför även undersökningar och kontrollprogram i vatten, och har erfarenhet från arbete på länsstyrelsen, med fokus på vattenarbete, vattenförvaltning och hotade arter.

I grunden är Andreas limnolog från Uppsala universitet.

Andreas är stationerad i Östersund.

andreas.karlberg@ecogain.se
Tel 010-405 90 82