Anna Hassel

 
Anna.png

Anna är en konsult med bred kompetens inom naturvård, miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Hon hjälper våra kunder att kombinera utveckling med ekologisk hållbarhet genom att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), hitta lösningar i projekt kopplade till viltfrågor och infrastruktur, och utföra utredningar i tillståndsprocesser.

I grunden har Anna en kandidatexamen i miljövetenskap och en masterexamen i ekologi med inriktning mot naturvård.

Anna är stationerad i Uppsala.


anna.hassel@ecogain.se
Tel 010-405 91 31