Åsa Karlberg

 
ÅsaK.png

Åsa är chef för vårt affärsområde Miljöprojektledning. Hon är även en erfaren projektledare som arbetat med naturfrågor kopplat till infrastruktur i över 15 år, både på myndighet och som konsult.

Våra kunder uppskattar Åsas förmåga att arbeta målinriktat, kundfokuserat och strukturerat, i allt från projektledning till praktiskt genomförande. Tillsammans med våra kunder gör hon åtgärder för natur och miljö relevanta och mätbara.

I grunden har Åsa en magisterexamen i biologi med inriktning på naturvård från Uppsala universitet.

Åsa är stationerad i Östersund.

asa.karlberg@ecogain.se
Telefon: 010-405 91 21