Åsa Lindbom

 
Åsa L.png

Åsa är konsult och miljöprojektledare inom framför allt miljöjuridiska frågor, tillståndsprövningar och hållbara strategiska lösningar.

Åsa arbetar tvärvetenskapligt med planering, miljöbedömningar, kommunikation och strategisk rådgivning inom områden som förnybar energi, stadsutveckling och ledningssystem. Åsas styrka är hennes brinnande intresse för samspelet mellan människa och miljö – att kunna se, förstå, analysera och kommunicera detta utgör en central utgångspunkt i hennes arbete.

I grunden har Åsa en dubbel magisterexamen inom miljöplanering och samhällsgeografi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Åsa är stationerad i Alingsås och Göteborg.

asa.lindbom@ecogain.se
Tel 010-405 91 36