Claes Vernerback

 
Claes.png

Claes är en konsult med god förmåga att skapa en helhet i projekt som väger samman många olika perspektiv, exempelvis i större litteraturstudier och i analyser av ekosystemtjänster.

Våra kunder uppskattar särskilt Claes förmåga att kommunicera resultatet av sitt arbete på ett tillgängligt sätt. Han arbetar gärna även i vattenrelaterade projekt och har god fältvana av bland annat groddjurs- och insektsinventeringar.

I grunden är Claes biolog med inriktning på social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling. Hans största intresse ligger i hur våra handlingar påverkar naturen och vad det i sin tur får för effekter för oss.

Claes är stationerad i Stockholm.

claes.vernerback@ecogain.se
Tel 010-405 90 90