Filippa Giertta, föräldraledig

 
Filippa.png

Filippa är konsult och arbetar främst med specifika miljöbedömningar. Hon skapar miljökonsekvensbeskrivningar och arbetar med samråd och tillståndsprocesser för verksamheter med inverkan på miljön.

Våra kunder anlitar Filippa för att hitta lösningar för både människa och natur, och för att skapa smidiga processer. Tack vare sitt helhetstänk och erfarenheter från både forskning och myndighetsarbete inom miljöfrågor på lokal till global nivå har Filippa en god förmåga att sätta sig in i komplexa frågor som kräver en förståelse för olika perspektiv.

I grunden har Filippa en kandidatexamen i geografi från Stockholms universitet och en masterexamen i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning från Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna.

Filippa är stationerad i Stockholm.

filippa.giertta@ecogain.se
Tel 010-405 91 34