Janne Dahlén, föräldraledig

 
Janne.png

Janne är konsult och expert på fågelfrågor i tillståndsprövningar av infrastruktur- och energiprojekt. Han har ofta även rollen som kvalitetsgranskare och sakkunnig i projekt som kan ha påverkan på fåglar. Våra kunder anlitar Janne för sakliga och oberoende analyser av komplexa frågor, ofta i kontroll- och uppföljningsprogram som löper över längre tid.

Utöver fåglar jobbar Janne även med miljöbedömningar, naturvärdesinventeringar och vattenundersökningar. I grunden har han en kandidatexamen i ekologi och en masterexamen i biologi från Lunds universitet.

Janne är stationerad i Malmö.

janne.dahlen@ecogain.se
Tel 010-405 90 75