Joel Chorell

 
Joel low.png

Joel är konsult och arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), påverkansanalyser, framkomlighetsstudier och samråd. I alla uppdrag fokuserar han på att skapa förutsättningar för att kundernas projekt – så som vindkraft, kraftledningar och friluftsliv – ska kunna utvecklas inom naturens gränser.

I grunden är Joel utbildad agronom på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna och har även en masterexamen i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning.

Joel är stationerad i Umeå.

joel.chorell@ecogain.se
Tel 010-405 91 32