Johanna Ersborg

 
blank.png

Johanna är en senior miljöjurist som guidar våra kunder i frågor som rör miljölagstiftning och plan- och byggrätt. Hon har unika kunskaper inom de riktigt gröna och blå rättsfrågorna tack vare sina erfarenheter från kommun, länsstyrelse, mark- och miljödomstol samt Regeringskansliet.

Johanna är dessutom vår flitigaste utbildare. Hon leder skräddarsydda utbildningar för kunder som Naturvårdsverket, Boverket, LKAB och flertalet länsstyrelser – om allt från ekologisk kompensation till artskyddsutredningar och miljökvalitetsnormer i samhällsplanering.

I grunden är Johanna utbildad jurist med inriktning mot miljörätt och plan- och byggrätt.

Johanna är stationerad i Malmö

johanna.ersborg@ecogain.se
Tel 010-405 91 29