Kaj Svahn

 
Kaj.png

Kaj är konsult med specialistkompetens inom fåglar, fjärilar, artskyddsfrågor och riksintresseutredningar. Tack vare sina gedigna kunskaper och erfarenheter levererar Kaj väl underbyggda bedömningar och beslutsunderlag som reducerar risker i kundernas projekt.

Kaj trivs lika bra i fält som bakom skrivbordet. Han har omfattande erfarenhet av fågelinventering i vindkraftsärenden från hela landet, och med skicklighet genomför han fågel- och artskyddsutredningar och GIS-utredningar samt tar fram underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

I grunden är Kaj utbildad till landskapsvetare vid Högskolan Kristianstad. Han är en äkta artnörd som gärna grottar ner sig i artbestämning av små bruna fjärilar eller ägnar lunchrasten åt att kryssa ruderatväxter i kontorskvarteret.

Kaj är stationerad i Malmö.

kaj.svahn@ecogain.se
Tel 010-405 90 78