Karolina Adolphson

 
karro2.jpg

Karolina är en senior konsult och expert på miljöprövning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Hon är även en erfaren uppdragsledare inom tillståndsärenden och miljöbedömningar där markanvändningsfrågorna är utmanande. 

Våra kunder värdesätter Karolinas rådgivning och hennes strategiska tankesätt eftersom det skapar hållbara lösningar och en arbetsprocess där rätt saker görs i rätt tid.

I grunden är Karolina utbildad biolog med stor juridisk erfarenhet.

Karolina är stationerad i Malmö.

karolina.adolphson@ecogain.se
Tel 010-405 91 22