Kristina Johansson

 
Kristina.png

Kristina är en senior konsult med lång erfarenhet av markanvändningsfrågor inom svårt förorenade områden. Våra kunder anlitar ofta Kristina som rådgivare och stöd i sitt fortlöpande miljöarbete, där hennes gedigna kunskaper om lagstiftning och goda planering både ger smidiga processer och sparar tid och pengar.

Kristina har lång erfarenhet av att arbeta med vattenverksamhet – bland annat med att bygga land med restprodukter från massaindustrin – och bidrar på ett lyhört sätt till tillståndsprocesser inom gruvnäring, tillverkande industri och vindkraft.

I grunden är Kristina naturgeograf från Umeå universitet.

Kristina Johansson är stationerad i Örnsköldsvik

kristina.johansson@ecogain.se
Tel 010-405 91 28