Linda Olofsson

 
Linda.png

Linda är en konsult med stor erfarenhet av prövningar av naturmiljö och gedigen kunskap om miljölagstiftning. Hon arbetar främst med miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Lindas erfarenheter och kunskaper från både fältarbete och prövningsprocesser gör henne till en förutseende och effektiv projektledare. Hon arbetar fram rätt underlag i rätt tid och skapar förutsättningar för smidiga tillståndsprocesser, vilket i förlängningen sparar både tid och pengar – och underlättar kundernas möjligheter att arbeta förebyggande och förhindra miljöskada.

I grunden är Linda utbildad biolog. Hon har även 15 års erfarenhet av arbete på länsstyrelse, framför allt med fokus på prövningar och av bland annat vindkraftparker, artskyddsförordningen, Natura 2000 och elkoncessioner.

Linda är stationerad i Umeå

linda.olofsson@ecogain.se
Tel 010-405 91 33