Lisa Kejving

 
Lisa.png

Lisa är språkkonsult i svenska. Hon skapar förutsättningar för god kommunikationen och dialog i komplexa uppdrag, vid samråd och i projekt med många olika typer av intressenter och/eller motstående intressen.

Våra kunder uppskattar Lisas förmåga att se var och på vilket sätt kommunikation kan skapa nytta i ett projekt. Hon är kundorienterad och duktig på att skapa en röd tråd i kommunikationen och förklara komplexa saker på ett tillgängligt och kärnfullt sätt.

I grunden är Lisa examinerad språkkonsult i svenska vid Umeå universitet. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med klarspråk och effektiv kommunikation inom både offentlig och privat sektor, alltid med mottagaren i fokus.

Lisa är stationerad i Skellefteå.

lisa.kejving@ecogain.se
Tel 010-405 90 85