Mattias Johansson

 
Mattias.png

Mattias är företagets vice vd och CFO. Han är en strategisk och managementinriktad ekonom som kopplar företagsekonomi till affärsnytta och hållbarhet, särskilt i strategiska och analytiskt utmanande frågor. Han ansvarar för vår ekonomi, för andra stödfunktioner och för våra externa leverantörer. 

I grunden är Mattias civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med inriktning mot management av tillväxtföretag. Mattias har även en bakgrund från Chalmers tekniska högskola med studier på Teknisk Fysik. 

Mattias är stationerad i Göteborg.

mattias.johansson@ecogain.se
Tel 010-405 90 02