Sara Carlsén

 
Sara.png

Sara är konsult och projektledare med expertis inom ekologisk efterbehandling. Med erfarenhet från Storbritanniens bergmaterialindustri tar hon fram efterbehandlingsplaner för att återskapa natur på svenska gruvområden, täkter och deponier.

Våra kunder uppskattar Saras öga för detaljer och strukturerade arbetssätt. Hon har en god förmåga att fungera som en länk mellan tekniska och ekologiska lösningar för att återskapa och restaurera skadad natur.

Sara arbetar även med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och med utvärdering av ekosystemtjänster. Dessutom samordnar hon Business@Biodiversity Sweden – ett företagsnätverk som organiserar föreläsningar, studiebesök och workshoppar inom hållbar markanvändning.

I grunden är Sara biolog, med en inriktning på restaurering av skadad mark och natur.

Sara är stationerad i Stockholm.

sara.carlsen@ecogain.se
Tel 010-405 90 26