Sofia Lundman, föräldraledig

 
blank.png

Sofia är konsult och expert på naturvärdesbedömningar och på att kartlägga och analysera naturmiljöer med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Våra kunder värdesätter hennes förmåga att göra rätt avgränsningar och att skapa trygghet och tydlighet i uppdrag.

Sofia kombinerar på ett skickligt sätt GIS-analyser på en större geografisk skala med en genuin kännedom om arter och naturtyper. Hon arbetar även med artskyddsutredningar och som sakkunnig ekolog vid miljöcertifiering av byggnader enligt certifieringssystemet BREEAM (BRE Environmental Assessment Method).

I grunden har Sofia en masterexamen i biologi med inriktning mot ekologi och naturvård från Linköpings universitet.

sofia.lundman@ecogain.se
Tel 010-405 90 81