Staffan Svanberg

 
Staffan.png

Staffan är konsult och expert inom tillstånds- och koncessionsärenden, framför allt inom vindkraft och elnät. Våra kunder anlitar Staffan som uppdragsledare och utredare inom förstudier och miljöbedömningar, men även för att ta fram miljöhandlings- och åtgärdsplaner.

Tack vare sina breda kunskaper om såväl fåglar och naturvärden som magnetfält och skuggor skapar Staffan mervärden och trygghet för våra kunder i utmanande tillståndsprocesser. Staffan har även erfarenhet av projektutveckling av vindkraft- och gruvetableringar. I grunden har Staffan en mastersexamen i ekologi från Umeå universitet.

Staffan är stationerad i Habo, Jönköpings län.

staffan.svanberg@ecogain.se
Tel 010-405 91 24