Tim Hipkiss

 
Tim.png

Tim är konsult och expert på fågelskyddsfrågor. Med sin expertis har han koll på och reducerar kundernas risker. Hans råd används ofta av företag inom energisektorn, och hans vetenskapliga fokus gör att han ofta anlitas som oberoende expert i frågor som rör fåglar, inte minst kungsörnar, och vindkraft.

Många av Tims uppdrag inom förnybar energi och infrastruktur går ut på att ge miljöstöd och råd som ska minska kundernas tidsförluster och kompletteringskrav i miljöprövningar. Våra kunder uppskattar hans sätt att hitta praktiska, miljöriktiga lösningar, och han bidrar ofta med sådana lösningar kring kompensationsåtgärder, övervakning och uppföljning rörande hotade arter.

Tim är också en van talare, såväl på utbildningar som på internationella konferenser. 

I grunden är Tim disputerad ekolog från Umeå universitet. Han arbetar fortfarande inom en del forskningsanknutna uppdrag.

Tim är stationerad i Göteborg.

tim.hipkiss@ecogain.se
Tel 010-405 90 89