Tim Hipkiss

 
Tim.png

Tim är konsult och expert på fågelskyddsfrågor. Han ger råd till vindkraftsbolag och myndigheter om hur man kan minimera vindkraftverkens påverkan på fåglar och annat djurliv, och han anlitas ofta som oberoende expert i frågor som rör kungsörnar och vindkraft.

Inom projekt om förnybar energi och infrastruktur erbjuder Tim miljöstöd och ger råd om kompensationsåtgärder och övervakning och utvärdering av miljökonsekvenser på hotade arter. Våra kunder uppskattar hans sätt att hitta praktiska, miljöriktiga lösningar.

Tim är dessutom en van talare, såväl på utbildningar som på internationella konferenser.

I grunden är Tim disputerad ekolog från Umeå universitet, och han arbetar även idag inom forskningsanknutna uppdrag.

Tim är stationerad i Göteborg.

tim.hipkiss@ecogain.se
Tel 010-405 90 89