Torbjörn Josefsson

 
Torbjorn.png

Torbjörn är en senior konsult och disputerad skogsekolog med specialistkompetens inom naturvård och ekologisk kompensation. Han leder tryggt våra kunder framåt vid mer krävande inventeringar, utredningar och bedömningar. Han utformar även planer för ekologisk kompensation och naturvärdeshöjande skötselåtgärder.

Tack vare sina gedigna kunskaper om naturvärden, artskydd och landskapsanalys har Torbjörn ofta en rådgivande roll i tillståndsärenden. Han är dessutom en uppskattad utbildare och föredragshållare inom artskyddsfrågor och kompensation. Torbjörn arbetar parallellt som forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Torbjörn är stationerad i Umeå.

torbjorn.josefsson@ecogain.se
Tel 010-405 90 80