Miljökonsekvenskbeskrivning


samspel mellan projekt och natur

Naturfrågorna är i många fall en av de mest utmanande frågorna i ett större projekt. Förstudier och ett noggrant konsekvenstänk sparar både pengar och miljö. Tillsammans sätter vi nivån på MKB-arbetet och gör de viktiga avvägningarna om skadelindrande åtgärder och konsekvenser. Vi sammanställer inkomna yttranden och utformar en samrådsredogörelse. Många gånger finns vi sedan med i den fortsatta tillstånds- eller planprocessen.

inte lika krångligt som det låter

Men en miljökonsekvensbeskrivning kan innebära en nog så stor utmaning. Det handlar i korta drag om att beskriva de åtgärder som behöver vidtas för att minska påverkan på miljön i samband med ett projekt eller byggnation.

Inom Ecogain har vi specialiserat oss på MKB i projekt där naturmiljöerna kommer att bli en av de utmanande frågorna, till exempel inför nya energianläggningar, elnät, infrastruktur, gruvor och täkter samt inför planering av ny bebyggelse.

Sedan 2010 har vi medverkat i över 200 uppdrag med anknytning till MKB, lokaliseringsutredning och miljöprövning.


SÅ HÄR ARBETAR VI MED MKB

Vi arbetar flexibelt och har utarbetat en egen standardiserad metod för MKB som vi använder oss av tillsammans med anpassade lösningar för specifika behov. Vi har både den ekologiska grundkompetensen och erfarenheten från ett stort antal miljöprövningar.

Vi hjälper till att välja rätt nivå och omfattning, hela vägen från fältarbetet till argumentation i domstol om så behövs. Länsstyrelserna använder ofta våra utredningar som goda branschexempel. Därför kan vi med säker och trygg hand guida dig som uppdragsgivare genom miljöprövningarna. Genom att hålla ordning och reda, fokusera på rätt saker och göra rimliga avvägningar kapar vi tid och resurser  i processen.

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

  • Hela samrådsprocessen från start till mål.

  • Avvägningar om skadelindrande åtgärder och konsekvenser inför miljöprövningen.

  • Tidiga förstudier och lokaliseringsutredningar.

  • Fördjupade utredningar och analyser om exempelvis artskydd.

  • Miljöstyrning.


Exempel på uppdrag inom Miljökonsekvensbeskrivning:

Arise vindkraftsanläggning Kölvallen