ALLAS VÅR EXISTENS ÄR VÅR STARKASTE DRIVKRAFT

Världen står inför stora utmaningar, en del så allvarliga att de blir ett hot för människans existens på flera plan. För att den annalkande krisen ska vändas, behöver de som orsakar de största avtrycken betrakta naturen och ekosystemen som tillgångar värda att investera i.

Glädjande nog ser vi hur ett mera ansvarsfullt förhållningssätt allt oftare blir en ledningsfråga inom de stora företagen. De som kommit allra längst, har insett möjligheterna med att skapa nytta för den egna affären och samtidigt gynna naturen. Fortfarande är dock behovet av kunskap stort och det är inte alltid enkelt att veta vilka åtgärder som är de rätta för att ställa om till en långsiktigt hållbar verksamhet inom planetens gränser. 

SPRIDA KUNSKAP OCH VERKA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Ecogains samhällsuppdrag handlar om just de här frågorna, i stort och i smått. Vi är mest kända som expertrådgivare och utförare av specifika uppdrag i samband med komplexa markanvändningsfrågor och miljöutredningar som rör arter och natur. Nu ser vi det också som en allt viktigare uppgift att agera utifrån vår roll som strategiska rådgivare till ledningsgrupper och beslutsfattare inom näringslivet. 

VÅR MISSION

Vår mission bottnar i att få företag att inse de långsiktiga affärsmässiga fördelarna med att verka för att bevara en levande planet. Vi arbetar i linje med FN:s globala mål och vi ser oss själva som en del av den framåtrörelse som kallas världsförbättrande företagande. Att hjälpa företag att skapa ett schysst förhållningssätt till naturen, det är vår mission.