VÅRA STARKASTE DRIVKRAFTER

SPRIDA KUNSKAP OCH VERKA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Ecogains uppdrag handlar om naturen och samhällsutvecklingen. Vi är mest kända som expertrådgivare och utförare av specifika uppdrag i samband med komplexa markanvändningsfrågor och miljöutredningar som rör arter och natur. Nu ser vi det också som en allt viktigare uppgift att agera utifrån vår roll som strategiska rådgivare till ledningsgrupper och beslutsfattare inom näringslivet. 

VÅR MISSION

Vår mission bottnar i att få företag att inse de långsiktiga affärsmässiga fördelarna med att verka för att bevara en levande planet. Vi arbetar i linje med FN:s globala mål och vi ser oss själva som en del av den framåtrörelse som kallas världsförbättrande företagande. Att hjälpa företag att skapa ett schysst förhållningssätt till naturen, det är vår mission.