Från deponi till ekologi


Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö tar ställning i viktiga miljöfrågor – och bidrar med framtidslösningar, påverkar beslutsfattare, kommer med nya, innovativa lösningar, skriver remissvar och är aktiva i debatten.

Kan en stor industrideponi bli natur igen? Ragn-Sells och SCA, driftansvariga respektive ägare, ville lämna något bra efter sig när verksamheten vid den stora industrideponin i Obbola skulle stänga. Här hade tippats restprodukter från pappersmassaindustrin under många, många år.


Industrideponi blir ny natur

När SCA och Ragn-Sells kom i kontakt med Ecogain och började diskutera hur en efterbehandling skulle kunna gå till tog vi på Ecogain fram vår beprövade verktygslåda för ekologisk restaurering. Experterna inom Ecogain tog sig an utmaningarna på platsen. Vi studerade platsens förutsättningar, genomförde dialog med intressenter och tog fram en plan med tydlig målbild för området. Resultatet blev en efterbehandlingsplan för ekologiska och sociala mervärden.

Nu byggs den nya naturen. Ecogains expertkompetens är ett stöd i genomförandet. Den gamla industrideponi omvandlas sakta till människans och de andra arternas nya natur.

Ekologisk restaurering

Ecogain är branschledande i Norden inom ekologisk restaurering av tidigare industrimiljöer. Med ekologisk restaurering menar vi på Ecogain att planera för, testa metoder för, designa och utföra arbeten för att återetablera natur på mark som tidigare varit störd av mänsklig verksamhet. Det är Ecogains bredd med flera experter inom ekologi, omfattande praktiska erfarenheter, samarbeten med forskningsorganisationer och med internationella nätverk (Society of Ecological Restoration) som ger Ecogain försprånget.

 

Kontaktperson på Ecogain: Tove Hägglund