miljömässig och ekonomisk riskanalys

 
 

En Environmental Due Diligence (EDD) innebär att en oberoende expert identifierar de ekonomiska konsekvenserna som kan drabba köparen från ett miljöperspektiv.

Med andra ord handlar det om en professionell och säker riskanalys i samband med en investering eller ett företagsförvärv.

Ecogain är en av få expertrådgivarna i landet som klarar av att göra en professionell riskanalys av såväl de biologiska processerna som ekosystemtjänster, skadelindringshierarki och de delar som relaterar till miljö och miljölagstiftning.

Med stöd av de underlag vi tar fram i en EDD, förbättrar du som köpare din förhandlingsposition och får en säkrare bedömningsgrund, där det är möjligt att säkerställa att de uppgifter som säljaren lämnat överensstämmer med verkligheten.


identifierar riskerna och konsekvenserna ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Ofta handlar det om att ta fram en riskanalys om biologisk mångfald, en Environmental and Social Action Plan (ESAP) med tydliga och relevanta åtaganden som bolaget står bakom. Ecogain genomför riskanalyser med stöd av kriterierna i IFC Performance Standards. 

IFC är International Finance Corporation, en systerorganisation till Världsbanken, en global utvecklingsinstitution som är inriktad uteslutande på privat sektor. IFC:s Performance Standards definierar IFC:s ansvar för att hantera miljö- och sociala risker.

Ecogain ser allt fler tecken på att IFC:s Performance Standards och andra finansiella regelverk styr finansiering mot riskminimering för biologisk mångfald.


Exempel på uppdrag inom Environmental Due Diligence:

Svevind

Allianz Capital Partners