Riskanalys och riskhantering

Visste du att risker som har att göra med natur, mark, vatten, arter och ekosystem allt oftare poppar upp som den oförutsebara faktor X i samhällsbyggnads- och exploateringsprojekten?

Vi har sett otaliga exempel på hur kostsamt det kan bli när miljörisker ignoreras. Därför vet vi också hur du ska identifiera och hantera dina naturkapitalrisker. Det här är vår spelplan, ta med oss i ombord och skydda din verksamhet mot oförutsedda, ovälkomna överraskningar.


Våra metoder/verktyg

Ditt samarbete med oss leder till en minimering av dina risker. Ibland checkar vi bara av att allt är i sin ordning. Andra gånger behövs konkreta åtgärder för arterna och ekosystemen. Oavsett vilka åtgärder Ecogains insats resulterar i så minskar dina osäkerhetsfaktorer, sparar tid och värdesäkrar ditt projekt.

Kortfattat om våra metoder inom riskhantering:


 

Riskanalys och riskhantering

Kontaktperson Tim Hipkiss
Exempel på uppdrag: Allianz Capital Partners

Se till att inga oförutsebara faktorer blir tuvan som stjälper ditt lass.

Ecogain navigerar genom komplex materia, tar tempen på ditt projekt och förser dig med epertråd om åtgärder, utifrån aspekter som miljökvalitetsnormer, tillståndsvillkor, Natura 2000, skyddade arter, riksintressen, invasiva arter, kontrollprogram och lokal opinion.

 
 

IFC PS6 review

Kontaktperson Niklas Lindberg Alseryd
Exempel på uppdrag: Svevind

IFC:s Performance Standard 6.

Säkra din tillgång till kapital genom en standardiserad riskanalys för biologisk mångfald utifrån IFC:s Performance Standard 6. Kontakt oss för mer information.

 
 

Web-3.jpg

Tidig förstudie

Kontaktperson Tim Hipkiss

Bättre stämma i bäcken än i ån.

Minimera dina projektrisker kring natur, arter, mark och vatten genom en tidig förstudie om lokalisering, utformning eller åtgärdsval.

 
 

Nulägesanalys med åtgärdsförslag

Kontaktperson Cajsa Björkén
Exempel på uppdrag: Fortum

 

Vi tar tempen på ditt företags förhållande till naturkapitalet.

Vi analyserar och föreslår prioriterade åtgärder. Du får koll på och kan reducera dina viktigaste risker.

 

Web-8.jpg

Artskyddsutredning

Kontaktperson Torbjörn Josefsson
Exempel på uppdrag: Svenska Kraftnät

Allt du behöver veta om artskydd

Den svenska artskyddsförordningen är minst sagt komplex och snårig. Ta därför tidigt ombord någon av Ecogains artexperter, bygg egen kunskap och eliminera dina artrisker.

 

environmental due dilligence

Exempel på uppdrag: Allianz Capital Partners

hur ser de miljömässiga
riskerna ut?

Inför ett lyckat nyförvärv är det avgörande att identifiera de miljömässiga riskerna och de ekonomiska konsekvenserna som följer i affärens kölvatten. Med vår miljömässiga riskanalys är du på den säkra sidan.

 

The Global Risks Report 2019, 14th Edition

World Economic Forums Global Risks Report 2019  visar att företagen inte längre kan ignorera miljöriskerna. Rapporten menar att förlusten av biologisk mångfald är ett särskilt stort problem som måste adresseras. Misslyckanden att hantera degraderingen av naturkapitalet innebär risker för allt från hälsa till finansiell och politisk stabilitet. Dessutom ser vi inom Ecogain att bankerna ställer ökade krav på riskminimering genom regelverket i Equator Principles. Biologisk mångfald blir en viktig fråga som adresseras i allt fler finansiella instrument.