VI ÄR VÅRA MEDARBETARE

Våra medarbetare är vårt största kapital. Varje individs kunskap och erfarenhet är djupt förankrad i frågor som rör biologisk mångfald, arter, ekosystem och samhällsplanering. Men expertisen hos varje medarbetare präglas i lika hög grad av förmågan att få våra kunder att prestera som bäst inom hållbar markanvändning. Det är Ecogains experter som bygger affärsnytta, trygghet, stolthet och en stärkt image hos våra kunder.

Ecogains medarbetarstyrka finns i mångfalden av kompetenser; Biolog, jurist, geograf, ekolog, jägmästare, ingenjör, grafiker, miljö- och hälsoskyddare, språkkonsult och agronom finns i vårt gemensamma CV. Alla kompetenser är noggrant utvalda för sin relevans att få kunderna att prestera som bäst. Medarbetarnas koppling till en vetenskaplig kunskapsgrund och till legal praxis är viktiga fundament. En handfull medarbetare är disputerade.

Varje medarbetare arbetar nära näringslivet, driver processer och levererar lösningar som gör skillnad för företagen. Vår styrka ligger i våra medarbetares kunskaper, kreativitet och innovationskraft, och i de metoder som de utvecklat. Samtidigt är det i den kollektiva kraften vi skapar den unika formel som är Ecogain.

Kontakta gärna vårt huvudkontor för mer information

info@ecogain.se
 eller +46 (0)10 405 90 00


Teamet


Ledning

Anders Enetjärn, VD

Åsa Abel, Affärsområdeschef

Åsa Karlberg, Affärsområdeschef

Mattias Johansson, CFO

Tove Hägglund, Affärsområdeschef

Anders Grönvall, Marknadschef


Företagets styrelse

Peter Renkel

VD för telekomföretaget Konftel. Peter är entrepenör och företagare med ingenjörsbakgrund och internationell erfarenhet av IT- och telekombranschen.


Karin Andersson

Karin är partner och seniorkonsult på Kairos Future. Hon har mer än 20 års erfarenhet av omvärldsbaserat utvecklings- och ledningsarbete inom demokratiskt styrda företag och organisationer. 


Johan Kuylenstierna

Johan är ett av de starkaste svenska namnen i frågor om natur och planetens gränser. Med sin bakgrund som naturgeograf och professor och som tidigare vd för  Stockholm Environment Institute stärker Johan Kuylenstierna den vetenskapliga grunden för Ecogains arbete.


Anders Enetjärn, VD

Grundare av Ecogain (fd Enetjärn Natur). Anders har mer än 25 års erfarenhet av praktiska och strategiska lösningar i utmanande markanvändningsfrågor. Har ofta en rådgivande roll – både till ledningsgrupper i stora företag och till näringslivets branschorganisationer.