uppföljning och kontrollprogram

Vi utformar och genomför uppföljning och kontrollprogram som ger svar på frågorna om vad som blev effekterna av ett projekt

Vi utformar olika typer av uppföljnings- och kontrollprogram där en eller flera aspekter följs upp innan, under och efter en exploatering. Uppföljningsprogrammen rör ofta påverkan på arter, andra biologiska parametrar eller rennäring.

Flera av våra uppföljningsprogram rör långsiktiga effekter där vi gör återkommande analyser i fält över flera år.

Kontaktperson på Ecogain: Niklas Lindberg Alseryd