Skapa natur och ekologisk kompensation

Bevarar och återställer ditt företag ekosystemen på land och i sötvatten? Eller bidrar ditt företag till nettoförstöring?

Frågorna sätter fingret på två av delmålen i Agenda 2030. Var med och skapa natur med oss! Det kommer bygga stolthet i din organisation. Det vi gör är konkret och positivt och smittar lätt av sig på både varumärke och employee branding hos er.

Tillsammans med våra kunder skyddar och skapar vi natur. Med mer än 5 000 hektar ekologisk kompensation och de största projekten inom ekologisk restaurering i Norden har vi tillsammans gjort verklig skillnad på mark och i vatten.


Våra metoder/verktyg

När naturen omvandlas till städer, infrastruktur och produktionsytor blir djuren och växterna färre. Ecogain har metoderna och den solida vetenskapliga grunden för att återinvestera i naturkapitalet och göra naturen ett snäpp bättre.

Kortfattat om våra metoder inom återskapa naturkapital:


 

Ekologisk kompensation

Kontaktperson Åsa Granberg
Exempel på uppdrag: LKAB

Att restaurera skadad mark och natur är en av våra paradgrenar.

Här förenar vi design, vetenskap och strategi med praktiska åtgärder på mark och i vatten. Du bygger natur, stolthet och varumärke.

 
 

Ekologisk restaurering

Exempel på uppdrag: Ragn-Sells

När skadan av din verksamhet inte kan undvikas kan du behöva återställa balansen.

Det naturkapital som går förlorat vid din exploatering återskapar vi på annan plats. Du får tillstånd för din verksamhet och skyddar din affär.

 
 

Web-8.jpg

Ekologisk efterbehandling

Kontaktperson Sara Carlsén

Här börjar vi verkligen från noll, på ditt gamla industriområde.

Vi reparerar och skapar nytt, och ger ny plats för biologisk mångfald och människor. Du vinner samhällets acceptans för att du återlämnar den mark du lånat i finaste skick.

 
 

Web-60.jpg

Skötsel- och bevarandeplan

Kontaktperson Andreas Bernhold

Vår tydliga plan för hänsynsfull markanvändning för dig som markägare.

Du vinner legitimitet och en stärkt image när du kommunicerar dina åtgärder.

 
 

BREEAM – ekologifördjupning

Kontaktperson Ida Pettersson
Exempel på uppdrag: IKEA

BREEAM – ekologifördjupning
Ett av de mest välkända certifieringssystemen inom hållbarhet.

Ta hänsyn till arter och ekosystem när du bygger helt nytt och få på köpet lite högre poäng i byggnadscertifieringen.