Antoine Bos

 
Antoine.png

Ante är konsult, disputerad biolog och en av våra främsta experter när det kommer till kungsörn och fågelinventeringar. 

Han har gedigen erfarenhet av att leda projekt, arbeta i fält samt utforma och genomföra kontroll- och uppföljningsprogram. Våra kunder uppskattar hans förmåga att leverera pålitliga beslutsunderlag och att i varje projekt bidra med välgrundade bedömningar och rekommendationer – vilket i förlängningen ofta ger kunden en smidigare tillståndsprocess.

I grunden är Ante utbildad biolog vid Utrecht universitet. Han har därefter disputerat i ekologi vid Umeå universitet.

Stationerad i Umeå.

antoine.bos@ecogain.se
Tel 010-405 90 76